Onze partners

stichtingoo.jpg

Adres

Provinciale Handelsschool
Gouverneur Verwilghensingel 1
3500 Hasselt
Tel: 011 26 72 11
Fax: 011 26 72 10
Mail: phhasselt@limburg.be

OKAN

WAT IS OKAN?

De afkorting OKAN staat voor: Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers.

De OKAN-klas van de PHH vangt leerlingen op die nog niet lang in België verblijven en die de Nederlandse taal niet beheersen. Hier leren de leerlingen zo snel mogelijk Nederlands. Ze worden bij wijze van spreken ondergedompeld in een taalbad. Na deze periode kennen de leerlingen in principe al voldoende Nederlands om door te stromen naar een reguliere studierichting. De keuze voor deze richting hangt af van de interesses en capaciteiten, de leeftijd en de vroegere schoolloopbaan van de anderstalige nieuwkomers. 
Het OKAN-team begeleidt de leerlingen in deze periode en ondersteunt elke jongere in zijn persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen kennis is daarbij belangrijk, maar ook een goede houding in de klas en daarbuiten. Ons team doet zowel aan ondersteuning, begeleiding en opvolging.
Zo zullen de leerlingen tegen het einde van hun OKAN-jaar een ‘snuffelstage’ lopen in een zelfgekozen studierichting. 

VOOR WIE?

Je kan alleen in de onthaalklas starten als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Dit zijn de voorwaarden voor inschrijving als leerling in een onthaalklas:

  • Op 31 december van het schooljaar ben minstens 12 maar nog geen18 jaar.
  • Je bent een nieuwkomer, dat wil zeggen dat je maximaal 1 jaar ononderbroken in België bent.
  • Je hebt het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal.
  • Je kent onvoldoende Nederlands om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen in het reguliere onderwijs.
  • Je bent niet langer dan 9 maanden (juli en augustus niet inbegrepen) ingeschreven in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal.

Op vraag van de school kan voor individuele leerlingen, uitzonderlijk en in bijzondere omstandigheden van de toelatingsvoorwaarden afgeweken worden.

INSCHRIJVING?

Je kan gedurende het hele jaar inschrijven. De leerling moet vergezeld zijn van de ouder, verantwoordelijke of voogd. Deze persoon ondertekent de inschrijvingsdocumenten. We hebben ook een identiteitsbewijs nodig en indien van toepassing documenten van vroegere studies in het geboorteland.