Onze partners

antrago.jpg

Adres

Provinciale Handelsschool
Gouverneur Verwilghensingel 1
3500 Hasselt
Tel: 011 26 72 11
Fax: 011 26 72 10
Mail: phhasselt@limburg.be

Transport & Logistiek

Het logistieke gebeuren is één van de meest dynamische sectoren. Het is een boeiende wereld waar het gonst van de activiteiten en dit 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Door haar uitstekende ligging en internationale bereikbaarheid is Limburg één van de economische draaischijven binnen de transport- en logistieke sector. Om te voorzien in de groeiende nood aan speciaal opgeleide medewerkers bieden wij een doelgerichte praktijkopleiding tot logistiek bediende aan. Dit gebeurt op uitdrukkelijke vraag van en in nauwe samenwerking met de Limburgse transport- en distributiebedrijven. Ons specialisatiejaar Logistiek en Transport is bestemd voor alle afgestudeerden uit het ASO, TSO en BSO met een economisch gerichte vooropleiding. Wij bieden jonge mensen de kans om zich op één jaar tijd voor te bereiden op onmiddellijke tewerkstelling in administratieve, commerciële en overheidsfuncties in transportgebonden bedrijven. Zij behalen op het einde van dat jaar naast het certificaat Internationaal Transport en Goederenverzending ook een EHBO-diploma. Al bij al, meer dan voldoende redenen om de deskundigheid en de ervaring van de Provinciale Handelsschool Hasselt te benutten en mee te voorzien in de bloeiende toekomst van de transportsector in deze provincie...

3de leerjaar
Internationale economie en transporteconomie 7
Expeditie en recht 7
Marketing 1
Duurzame logistiek 1
Toegepaste informatica 2
Stage 8 weken
Vaktechnieken 1
Frans 3
Engels 3
Duits 3