Onze partners

gobo.jpg

Adres

Provinciale Handelsschool
Gouverneur Verwilghensingel 1
3500 Hasselt
Tel: 011 26 72 11
Fax: 011 26 72 10
Mail: phhasselt@limburg.be

Economie-wiskunde

Heb je in de tweede graad economie gevolgd, dat is economie-wiskunde een logisch vervolg van je opleiding. In deze studierichting vormen economie en wiskunde het hoofdbestanddeel. Het vak economie bestaat uit twee luiken: algemene economie en bedrijfswetenschappen. Voor algemene economie bestudeer je prijsvorming, vorming en verdeling van inkomens, economische groei, aspecten van het internationaal handels- en betalingsverkeer, conjunctuurschommelingen, de inflatie ... In bedrijfswetenschappen gaat alle aandacht naar de onderneming: het ondernemingsplan, de kostenbeheersing, voorraad- en kwaliteitscontrole..
In het vak wiskunde komen algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening aan bod. In de algebra leren we methodes om vergelijkingen en stelsels op te lossen. De meetkunde ontwikkelt ons inzicht in ruimtelijke situaties en onze kennis van de belangrijkste lichamen en hun inhoud- en oppervlakteformules. De analyse geeft ons technieken om het gedrag van functies te bestuderen en te beschrijven. De statistiek geeft methodes voor het verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens. Tijdens de lessen kansrekening berekenen we de kans om de Lotto of om de Euromillions te winnen maar de kansrekening ontwerpt ook technieken om te komen tot verantwoorde voorspellingen en beslissingen.
Vooropleiding: je hebt in de tweede graad ASO een richting met 5 uren wiskunde gevolgd Ben je heel goed voor wiskunde en heb je in het tweede jaar van de tweede graad maar 4 uren wiskunde gehad? Geen enkel probleem want elke middag staan 2 leerkrachten wiskunde klaar om je eventuele structurele tekorten weg te werken.

Uitwegen

Deze studierichting bereidt je uitstekend, maar niet uitsluitend voor op economische studierichtingen in het hoger onderwijs (bachelor en master). Er ligt een brede waaier van mogelijkheden voor je open maar er zijn wel beperkingen voor de meer wetenschappelijke richtingen.

1ste leerjaar 2de leerjaar
Economie 5 4
Onderzoekscompetentie economie - 1
Wiskunde 6 6
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits 1 1
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Toegepaste informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Levensbeschouwing 2 2